KONTAKT

Come visit us

NAPISZ DO NAS!

Napisz do nas

Wyrażam zgodę dla MG Advertising Marcin Gozdalski z siedzibą w Łodzi, ul. Przemysłowa 10/6, 92-748 Łódź na kontakt ze mną z wykorzystaniem numeru telefonu podanego w formularzu (w tym z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących) w celach marketingowych.
Administratorem danych jest MG Advertising Marcin Gozdalski z siedzibą w Łodzi, ul. Przemysłowa 10/6, 92-748 Łódź. Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych danych i ich poprawiania.
Share by: